menerima nasib

Maksud: Berserah kepada takdir

berkongsi