mengambil panjang

Maksud: Membawa sesuatu perkara ke mahkamah.

berkongsi