mengambil muka

Maksud: Melakukan sesuatu supaya dipuji, mencari muk

berkongsi