menggelapkan wang

Maksud: Menggunakan wang yang telah diamanahkan

berkongsi