menggaruk wang

Maksud: Mengambil wang orang ramai

berkongsi