menggunting dalam lipatan

Maksud: Membinasakan sahabat (bangsa dan lain-lain) sendiri

berkongsi