menghela lembu dengan talinya, menghela manusia dengan akalnya

Maksud: Manusia harus diperlakukan dengan lemah lembut

berkongsi