mengikat perang

Maksud: Mengatur pasukan dalam peperangan

berkongsi