mengikat tidak bertali

Maksud: Tidak mengurus isteri, tetapi tidak juga menceraikannya

berkongsi