mengikut telunjuk

Maksud: Mengikut arahan tanpa usul periksa.

berkongsi