menguap-nguap bagai ikan kekeringan

Maksud: Sangat ketagih pada sesuatu

berkongsi