suduk selira

Maksud: Membunuh diri secara menikam

berkongsi