hutang lapuk

Maksud: Hutang yang sudah lama tidak dibayar.

Contoh ayat: Hutang lapuk syarikat itu berjumlah RM0.8 juta.

berkongsi