mengurut kedek

Maksud: Menjalin hubungan yang baik dengan orang berkuasa supaya mendapat faedah

berkongsi