menimbang sama berat, mengukur sama panjang

Maksud: Hukuman yang adil

berkongsi