menimbang sama berat

Maksud: Menghukum dengan adil

berkongsi