menimbulkan perangsang

Maksud: Membangkitkan kemarahan

berkongsi