menjalankan kewajipan

Maksud: Melaksanakan tugas

berkongsi