menjatuhkan maruah

Maksud: Menghina atau merendahkan orang

berkongsi