menjatuhkan tangan

Maksud: Memukul dengan tangan

berkongsi