menjauhkan bencana

Maksud: Menghindarkan bahaya

berkongsi