menjernihkan fikiran

Maksud: Menenangkan fikiran

berkongsi