menjual lagak

Maksud: Sombong atau angkuh

berkongsi