menjual keringat

Maksud: Bekerja dengan bersungguh-sungguh

berkongsi