menjunjung uban

Maksud: Sudah lama bekerja dalam sesuatu pekerjaan

berkongsi