menohokkan lembing ke semak

Maksud: (pekerjaan yang) sia-sia

berkongsi