menolong kerbau ditangkap harimau

Maksud: Menolong orang yang membuat kesalahan, akhirnya diri sendiri mendapat kesusahan

berkongsi