menumbuk dalam lesung, bertanam di periuk

Maksud: Mengerjakan sesuatu hendaklah menurut aturannya

berkongsi