meringankan kaki

Maksud: Sudi atau rela

berkongsi