meruntuhkan hati

Maksud: Menggoncangkan perasaan hati

berkongsi