minta darah pada dabung

Maksud: Minta bantuan daripada orang yang tidak berupaya membantu

berkongsi