muafakat itu berkat

Maksud: Perkara yang dilakukan secara persetujuan semua pihak akan mendatangkan kebaikan.

Contoh ayat: Kemajuan Kampung Bahagia disebabkan penduduknya yang bersatu dan tolong-menolong kerana bagi mereka muafakat itu berkat.

berkongsi