musuh dalam selimut

Maksud: Musuh yang tiada diketahui, yang sangat dekat atau yang ada dalam lingkungan sendiri.

berkongsi