musim beremas kemas, berpadi menjadi

Maksud: Orang berharta dapat mencapai apa yang dikehendakinya

berkongsi