neraca yang palingan, bungkal yang piawai

Maksud: Perihal hakim yang adil hukumannya

berkongsi