orang bawah

Maksud: Orang yang tidak berpangkat.

berkongsi