orang baru kaya jangan dihutangi, orang lepas nikah jangan ditandangi

Maksud: Sia-sialah mengerjakan perbuatan yang tidak mendatangkan faedah

berkongsi