orang bawahan

Maksud: Orang berpangkat rendah

berkongsi