orang berdendang di pentasnya

Maksud: Orang berkuasa di rumahnya sendiri

berkongsi