orang hutan

Maksud: Mawas atau sejenis monyet yang besar

berkongsi