orang merdeka

Maksud: Bukan hamba tebusan

berkongsi