orang merah

Maksud: Orang yang tidak berapa kuat agama

berkongsi