orang sedapur

Maksud: Orang yang tinggal serumah

berkongsi