otak cair

Maksud: Pandai.

Contoh ayat: Habsah otak cair dan dia dapat menjawab semua soalan dengan tepat.

berkongsi