pacat hendak menjadi sawa

Maksud: Orang miskin berlaku seperti orang kaya

berkongsi