pacat hendak menjadi ular

Maksud: Orang miskin yang berlagak seperti orang kaya; mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin tercapai

berkongsi