padang rumput

Maksud: Tanah luas yang ditumbuhi rumput

berkongsi