padi ditanam, lalang yang tumbuh

Maksud: Nasib malang.

berkongsi