panas setahun hujan sehari, liput tanjung dengan pulau

Maksud: Jasa atau kebaikan yang banyak boleh hilang oleh kesalahan yang sedikit

berkongsi