pandai makan tak pandai bersimpan

Maksud: Orang yang tidak pandai menaruh rahsia

berkongsi